Wisdom Over Wars app – אין דרך קלה יותר למגר מלחמותPosted by On

Wisdom Over Wars app - תפריך את , הממצאים באפליקציה ותזכה ב$10.000

Wisdom Over Wars app – תפריך את , הממצאים באפליקציה ותזכה ב$10.000

Wisdom Over Wars app (WOW) - אין דרך קלה יותר למגר מלחמות

Wisdom Over Wars app (WOW) – אין דרך קלה יותר למגר מלחמות

זה לוקח מספר דקות כדי לגלות את העובדה החדשה הזאת, לכן זה אפשרי שגילוי זה יסיים את הסכסוך הישראלי – פלסטיני במהירות רבה

CHICAGO, IL, USA, November 28, 2020 /EINPresswire.com/ — תאגיד Vast Self, עמותת צדקה ציבורית, הכריזה היום על הוצאת אפליקציית Android חינמית בשם WOW. Wisdom Over Wars, ב Google Play באנגלית, עיברית וערבית בניב פלסטיני. אפליקציה זו משתמשת במדע והיגיון חדשים לגמרי אשר אינם ידועים עוד לרוב הציבור. ידע חדש זה יכול לסיים את הסכסוך הישראלי – פלסטיני במהירות רבה מאוד, ולגרום לרעיון של קונפליקט בעתיד להראות כחסר היגיון.

על ידי שימוש באמצעי פתרון בעיות וחומר מדעי אשר התגלו לאחרונה, אפליקציית Wisdom Over Wars, מוכיחה לעם הישראלי והפלסטיני, וכמו כן גם לעמים אחרים,…

Original Author Link click here to read complete story..

News

AppWarswisdomאיןדרךיותרלמגרמלחמותקלה

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.